Gwarancja

Każdy towar sprzedawany na stronie www.carpetverse.com podlega 12 miesięcznej ochronie gwarancyjnej liczonej od dnia dostarczenia paczki.

Zasady gwarancji

 1. Czas trwania gwarancji opisany jest na stronie przedmiotu o ile przedmiot posiada gwarancję.
 2. Gwarancja zostanie rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, gdy przedmiot jest w stanie nienaruszonym.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku złego użytkowania oraz stosowania przedmiotu, w tym m.in. złego zabezpieczenia dywanów wełnianych przed molami lub wyciągania pojedynczych nitek z dywanu (niektóre z dywanów mogą zostać w ten sposób poprute, w celu usunięcia wystającej nitki z dywanu zawsze należy ją przyciąć - nie wyrywać).
 4. Podstawą gwarancji jest paragon z kasy fiskalnej.
 5. Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne towarów nie obejmuje efektu pylenia się dywanów. Jest to proces naturalny i nieunikniony przy dywanach które oferujemy.
 6. Gwarancja nie obejmuje także wypadania pojedynczych włosów z dywanów wykonanych metodą ręczną - przy tej metodzie może wypadać nadmiar (do 5%) pojedynczych włosów. Luźne włosy należy przycinać, nigdy nie ciągnąć - może to doprowadzić do uszkodzenia dywanu.
 7. Gwarancja nie obejmuje naturalnej skóry bydlęcej. Cechą wyrobu wykonanego ze skóry naturalnej z włosem na zewnątrz, jest wycieranie się okrywy włosowej, co nie stanowi wady.
 8. Gwarancja nie obejmuje blaknięcia dywanów lub zmian kolorów runa związanych z nadmierny nasłonecznieniem. Celem zabezpieczenia dywanu przed tego typu zjawiskiem jest przesuwanie dywanu i jego obracanie.
 9. Jeśli uszkodzenie powstało na skutek niewłaściwego używania produktu, Klient pokrywa koszty ewentualnej naprawy oraz wszelkie koszty transportu.
 10. W razie reklamacji na podstawie gwarancji, klient pokrywa wszystkie koszty transportu.
 11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w transporcie. Uszkodzenia takie należy zgłaszać kurierowi podczas dostarczania paczki.

Terminy oraz zady zgłaszania reklamacji

 1. Każda reklamacja przyjmowana będzie tylko poprzez email pod adresem contact@carpetverse.com lub listownie na adres  P.H.U. Dywanik, Filip Pilarczyk, os. Kolorowe 1b/1, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Rozpatrywane będą reklamacje w języku polskim angielskim oraz niemieckim.
 3. W celu złożenia reklamacji prosimy o przesłanie opisu wady oraz zdjęć opisanej wady.
 4. Wady należy zgłaszać zgodnie z terminami obowiązującymi w kodeksie cywilnym.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez naszego eksperta to 30 dni.